Phật đang trong ta B – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng cho 900 trại viên tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tân Hiệp, Bình Phước, ngày 2/2/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1346,Phat-dang-trong-ta-B.tsph

Phật đang trong ta B – Thích Nhật Từ
Đánh giá