Phật giáo ứng dụng 08: Phật giáo và cai nghiện thuốc lá – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 06/12/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6614,Phat-giao-ung-dung-08-Phat-giao-va-cai-nghien-thuoc-la.tsph

Phật giáo ứng dụng 08: Phật giáo và cai nghiện thuốc lá – Thích Nhật Từ
Đánh giá