Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chính. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 08/02/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,3301,Phat-Giao-Va-Khung-Hoang-Tai-Chinh.tsph

Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chính – Thích Nhật Từ
Đánh giá