Phật giáo và mối quan tâm toàn cầu – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 17/05/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5954,Phat-giao-va-moi-quan-tam-toan-cau.tsph