Phật giáo và Phát triển bền vững. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Kim Huê, Sa Đéc, ngày 05-06-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1922,Phat-trien-ben-vung.tsph