Bài pháp thoại “Phật Ngôn Trích Giảng” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Nam An. Qua bài pháp thoại này thầy Thích Phước Tiến muốn chia sẻ với chúng ta một vài ý pháp trong vô vàn lời dạy của đức Phật.

Download MP3

Đánh giá