Pháp thoại “Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi” được giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 25/04/2010, tại Thiên Hòa Ni Tự (Bình Dương)

Download MP3

Phật Ơi Con Biết Khổ Rồi – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]