Bài giảng Phật Pháp Khó Nghe do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Nhị Mỹ (ấp Mỹ Phó, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) ngày 30/07/2015 (15/05/Ất Mùi)

Download MP3

Phật dạy: Hết thảy chúng sinh, đều có sáu nạn:

* Một là thân người khó được; Phật dạy con người đã trãi qua rất nhiều kiếp lăn lộn trong luân hồi mới có cơ may mới làm được thân người, nếu không biết giữ gìn thì sẽ đọa xuống làm lại loài thú rất nhanh. Chỉ cần tâm niệm lơ là không biết tu thiện, để cái ác làm chủ thì thân người khó giữ.

* Hai là thân người khó đủ; người có phước báu lắm mới có tấm thân trọn vẹn không khuyết tật, nếu không biết tu thiện, kiếp sau không biết có còn được cơ duyên tốt lành này không!

* Ba là thiện tâm khó phát; người đời cái xấu ác dễ làm như nước chảy xuôi dòng, Không vững thiện tâm, dễ bị cuốn hút theo cái xấu ác

* Bốn là Chính Pháp khó nghe; lời Phật dạy không phải ai cũng thích nghe & vâng làm theo. Trừ những người có gieo trồng thiện căn sâu dày mới thích tiếp nhận & liễu ngộ lời Phật dạy.

* Năm là trung quốc khó sinh; chúng sanh có phước mới được sanh & ở ngay giữa trung tâm đất nước, là nơi thành thị có đủ tiện nghi sinh hoạt. Chúng sanh thiếu phước ở những vùng hẻo lánh thiếu thốn mọi mặt, những vùng núi cao, vùng giáp ranh giới (biên địa)

* Sáu là Đạo tràng khó gặp. giáo pháp của Phật nói ra không phải ai cũng thích nghe, nghe rồi không phải ai cũng dễ tin, tin rồi không phải ai cũng giữ gìn thực hành, Vì thế, có những nhà ở gần chùa đôi khi cũng không có duyên với đạo Phật.

Phật nói kệ rằng, giả sử tạo nghiệp, trong trăm nghìn kiếp, nghiệp cũng không mất, đến khi nhân duyên hòa hợp đầy đủ, thì người gây nghiệp phải chịu quả báo.

(kinh Đại Bảo Tích)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Phật Pháp Khó Nghe – Thích Phước Tiến
1 (20%) 1 vote[s]