Bài pháp thoại “Phật Pháp Nhiệm Màu” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh (quận Tân Phú, HCM) ngày 09/01/2012 (16/12/Tân Mão)

Download MP3