Bài pháp thoại “Phật Pháp Tùy Duyên” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 24/04/2011, tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)

Download MP3

Phật Pháp Tùy Duyên – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]