Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 03 English Subtitle (The 3rd Buddhist Catechism)” được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 19/10/2008, tại Hội Phật Học Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 03 (The 3rd Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến
2 (40%) 1 vote[s]