Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 09” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 13/01/2011, tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Khánh Hòa)

Download MP3

Đánh giá