Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 22 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Canada) ngày 25/10/2014

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 22 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]