Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 24 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Niết Bàn (Hoa Kỳ) ngày 22/11/2014

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 24 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]