Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 25” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/12/2014, tại Như Lai Thiền Tự (Hoa Kỳ)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 25 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]