Bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp 28 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phổ Đà (Đức Quốc) ngày 03/10/2015 (21/08/Ất Mùi)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 28 – Thích Phước Tiến
2.4 (47.8%) 41 votes