Bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp 28 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phổ Đà (Đức Quốc) ngày 03/10/2015 (21/08/Ất Mùi)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 28 – Thích Phước Tiến
2.5 (49.05%) 42 vote[s]