Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 31 – Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Thụy Điển ngày 18/10/2015 (06/09/Ất Mùi). Hãy cùng lắng nghe và chia sẻ vô số câu hỏi được thầy Thích Phước Tiến giải đáp trong kì vấn đáp Phật Pháp lần thứ 31 này.

Phật Pháp Vấn Đáp 31 – Thích Phước Tiến
Đánh giá