Buổi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Hindu Temple (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 17-10-2017

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 – Thích Phước Tiến
4.1 (82.4%) 25 vote[s]