Bài Phật Pháp Vấn Đáp này do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Phụng Ân (Hàn Quốc) năm 2018

Phật Pháp Vấn Đáp Tại Hàn Quốc Phần 3 – Thích Thiện Thuận
4.5 (90%) 2 votes