27 C
Ho Chi Minh
Thursday, 23 November, 2017
Danh mục Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


 

Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Khó Hiểu Khi Tụng Kinh Hán Việt – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa West End, Canada, ngày 21-05-2017
Quyết Nghi Về Phật Pháp - Thích Nhật Từ

Quyết Nghi Về Phật Pháp – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa West End - Canada, ngày 21-05-2017
Vấn Đáp: Làm Gì Để Giúp Người Thân Vãng Sanh - Thích Nhật Từ 2017

Vấn Đáp: Làm Gì Để Giúp Người Thân Vãng Sanh – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Quang Minh, Hoa Kỳ, ngày 04-06-2017
Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Hiện Tượng Ma Nhập, Bóng Đè, Tập Tục Cúng Cô Hồn – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Hòa, chùa Phổ Chiếu, chùa Khánh Việt tại Hoa Kỳ, ngày 05-07-08/06/2017
Vấn Đáp: Vãng Sanh Tây Phương - Hiểu Đúng Về Xá Lợi - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Vãng Sanh Tây Phương – Hiểu Đúng Về Xá Lợi – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Hoa Nghiêm và Như Lai Thiền tự (Hoa Kỳ), ngày 16 & 17-06-2017
Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo - Thích Nhật Từ 2017

Vấn Đáp: Vợ Phật Tử, Chồng Công Giáo – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vô Lượng Quang, tu viện Quan Âm, chùa Liên Hoa, ngày 10-12-14/06/2017
Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia - Học Thuyết Vô Ngã - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Kinh Điển Cho Người Tại Gia – Học Thuyết Vô Ngã – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phật Tổ và đạo tràng Đuốc Tuệ (Hoa Kỳ), ngày 18-19 và 20-06-2017
Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở - Thiền Từ Bi - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Niệm Trong Hơi Thở – Thiền Từ Bi – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nụ Hồng (Hoa Kỳ), ngày 18-06-2017
Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư - Vượt Qua Bệnh Cố Chấp - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Ý Nghĩa Ban Kinh Sư – Vượt Qua Bệnh Cố Chấp – Thích Nhật Từ

Giảng tại Center Wedding Conference Golden Palace (Đồng Nai), ngày 03-08-2017
Vấn Đáp: Chánh Tín Và Mê Tín - Văn Hóa Tống Táng Theo Đạo Phật - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chánh Tín Và Mê Tín – Văn Hóa Tống Táng Theo Đạo Phật – Thích...

Giảng tại chùa Tương Mai (Hà Nội) và chùa Thiên Hương (Hưng Yên), ngày 30-07-2017
Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Tam Pháp Ấn- Học Thuyết 12 Nhân Duyên – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Tâm Cát (Hoa Kỳ), ngày 22-06-2017
Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Giới Luật Cho Tăng Ni, Vượt Qua Nỗi Sợ Ma Quỷ – Thích Nhật Từ

Giảng tại Nhà hàng Kitchen (Hoa Kỳ), ngày 27-06-2017 và chùa Duyên Giác (Hoa Kỳ), ngày 24-06-2017
Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm – Thích Nhật Từ

Giảng tại TP. Vallejo (Hoa Kỳ), ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont (Hoa Kỳ), ngày 26-06-2017
Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Huệ (Hoa Kỳ), ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác (Hoa Kỳ), ngày 29-06-2017