Trang Chủ Danh mục Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Danh mục: Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


 

Vấn Đáp: Tin Sâu Luật Nhân Quả - Ý Nghĩa Xâu Chuỗi Tràng Hạt - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Tin Sâu Luật Nhân Quả – Ý Nghĩa Xâu Chuỗi Tràng Hạt – Thích Nhật...

Giảng tại Trường THPT Phú Thái, Hải Dương, ngày 25-11-2018
Vấn Đáp: Chuyển Thức Thành Trí, 5 Tiêu Chí Để Vãng Sanh - TT. Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Chuyển Thức Thành Trí, 5 Tiêu Chí Để Vãng Sanh – Thích Nhật Từ

Giảng tại đạo tràng Nhật Linh và chùa Vẽ, Hải Phòng, ngày 15-09-2018
Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán

Vấn Đáp: Quản Trị Thời Gian Để Tập Thiền, Thiền Chỉ Và Thiền Quán – Thích Nhật...

Giảng trong khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-09-2018
Vấn Đáp: Hội Thánh Đức Chúa Trời, Chùa Tân Diệu - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Hội Thánh Đức Chúa Trời, Chùa Tân Diệu – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Như Ý (Bà Rịa Vũng Tàu), ngày 05-07-2018
Vấn Đáp: Thuyết Duyên Khởi Và Tái Sinh, Sám Hối, Xưng Tội Và Rửa Tội - TT. Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Thuyết Duyên Khởi Và Tái Sinh, Sám Hối, Xưng Tội Và Rửa Tội – Thích...

Giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật 47 tại chùa Giác Ngộ, ngày 24-06-2018
Vấn Đáp: Các Tình Huống Chia Sẻ Phật Pháp, Góc Nhìn Đúng Về Đổ Nghiệp - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Các Tình Huống Chia Sẻ Phật Pháp, Góc Nhìn Đúng Về Đổ Nghiệp – Thích...

Giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 12-05-2018
Vấn đáp: Đạo Đức Trong Kinh Doanh, 5 Điều Đạo Đức Với Doanh Nhân - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Đạo Đức Trong Kinh Doanh, 5 Điều Đạo Đức Với Doanh Nhân – Thích Nhật...

Giảng trong Chương trình Doanh nhân và Thiền lần 1, tại chùa Giác Ngộ ngày 28-04-2018
Vấn đáp: Chuẩn Bị Cho Hôn Nhân, Khổ Vì Tình Yêu Mù Quáng - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Chuẩn Bị Cho Hôn Nhân, Khổ Vì Tình Yêu Mù Quáng – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Kim Cang và chùa Dược Sư (Hàn Quốc), ngày 07-04 và 08-04-2018