28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Danh mục Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Nhật Từ

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


 

Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Bố Thí Không Trụ Tướng, Năng Lực Ngoại Cảm – Thích Nhật Từ

Giảng tại TP. Vallejo (Hoa Kỳ), ngày 25-06-2017, và Niệm Phật đường Fremont (Hoa Kỳ), ngày 26-06-2017
Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu - Thích Nhật Từ

Vấn Đáp: Vãng Sanh Và Hộ Niệm, Cầu An Và Cầu Siêu – Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Phước Huệ (Hoa Kỳ), ngày 01-07-2017 và đạo tràng Quảng Diệu Giác (Hoa Kỳ), ngày 29-06-2017
Vấn đáp Phật pháp - Thích Nhật Từ

Vấn đáp Phật pháp – Thích Nhật Từ

Buổi Vấn đáp Phật pháp đã được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngày 22-02-2017Các câu hỏi:Sự giác...
Tìm Hiểu Phật Pháp (Vấn Đáp) - Thích Nhật Từ

Tìm Hiểu Phật Pháp (Vấn Đáp) – Thích Nhật Từ

Pháp thoại "Tìm Hiểu Phật Pháp" do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Xá Lợi, ngày 16-03-2008. Đây là buổi vấn đáp Phật...

Vấn đáp: Tôn giáo là gì, Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không – Thích...

http://youtu.be/FBm_c458Kjs Vấn đáp: Tôn giáo là gì, Đạo Phật có phải là 1 tôn giáo không - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế –...

http://youtu.be/Gv5bUW1HJwg Vấn đáp: Sự khác nhau giữa niềm tin tôn giáo và đức tin vào thượng đế - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/hLbySFjlW3U Vấn đáp: Yếu tố giúp giới trẻ phụng sự nhân sinh - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/jcMy5kyLNqI Vấn đáp: Tây phương cực lạc có thật không - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai – Thích...

http://youtu.be/5MhwP6fuigM Vấn đáp: Tinh thần thuần Việt trong các nghi thức của sư ông Làng Mai - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/EarDiax8Qfw Vấn đáp: Làm thế nào để thu hút giới trẻ đến đạo Phật - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sinh thái – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/76Of_63PlyM Vấn đáp: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sinh thái - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/2CpdYKU9H0U Vấn đáp: Trợ niệm vãng sanh - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Cốt lõi tịnh độ tông – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/F4uMNRC7ZRE Vấn đáp: Cốt lõi tịnh độ tông - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học...

http://youtu.be/hgoxj9g7swo Vấn đáp: Hiểu đúng về giới luật sadi và sadi ni khi tìm hiểu nghiên cứu học thuật - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông – Internet – Thích Nhật...

http://youtu.be/oUrv8bvUQBE Vấn đáp: Lợi ích và tác hại của phương tiện truyền thông - Internet - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tiếp nhận và xử lý thông tin trên Internet – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/j_fJLahCpi4 Vấn đáp: Tiếp nhận và xử lý thông tin trên Internet - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Hình thức quy y – truyền giới qua Internet – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/EuzzxGHjveQ Vấn đáp: Hình thức quy y - truyền giới qua Internet - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Con mắt tuệ giác trong Phật giáo – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/vxh1rxxkH0c Vấn đáp: Con mắt tuệ giác trong Phật giáo - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Khái niệm Thân tứ đại, Thân trung ấm – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/0Kk14woN_fg Vấn đáp: Khái niệm Thân tứ đại, Thân trung ấm - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Chọn lựa con đường tu tập thích hợp cho bản thân – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/41WKkRhooN8 Vấn đáp: Chọn lựa con đường tu tập thích hợp cho bản thân - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Tâm lý sợ hãi khi mắc bệnh ung thư – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/GxFPp3NKdIA Vấn đáp: Tâm lý sợ hãi khi mắc bệnh ung thư - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Ứng xử khi con em trong gia đình thương hoặc kết hôn với người khác...

http://youtu.be/CUhdIshh1DU Vấn đáp: Ứng xử khi con em trong gia đình thương hoặc kết hôn với người khác tôn giáo - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/vAfxOeMLPlQ Vấn đáp: Sát nghiệp và chuyển nghiệp nạo phá thai - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Khuyên người có hôn nhân khác tôn giáo quay trở về đạo Phật – Thích...

http://youtu.be/HRH8-knshEY Vấn đáp: Khuyên người có hôn nhân khác tôn giáo quay trở về đạo Phật - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Có phải gọi hồn, cầu hồn mà hồn quay về là hương linh không siêu...

http://youtu.be/Wq38FdwZpec Vấn đáp: Có phải gọi hồn, cầu hồn mà hồn quay về là hương linh không siêu - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Hướng dẫn về thiền Phật giáo – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/x5HtcUModm4 Vấn đáp: Hướng dẫn về thiền Phật giáo - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Khái niệm Tam thiên và Đại thiên thế giới, Thánh giáo môn – Thích Nhật...

http://youtu.be/wK3esMFYrgA Vấn đáp: Khái niệm Tam thiên và Đại thiên thế giới, Thánh giáo môn - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Thiền Mật song tu – Thích Nhật Từ

http://youtu.be/uj2fjs_AdGw Vấn đáp: Thiền Mật song tu - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Nghe kinh và thuyết pháp trong đời sống hằng ngày như thế nào – Thích...

http://youtu.be/mE5P22M7qnM Vấn đáp: Nghe kinh và thuyết pháp trong đời sống hằng ngày như thế nào - Thích Nhật Từ

Vấn đáp: Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn – Thích Nhật...

http://youtu.be/DH6MpcZA_Xk Vấn đáp: Làm thế nào để niệm Phật đạt được nhất tâm bất loạn - Thích Nhật Từ