Trang Chủ Danh mục Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Phước Tiến

Danh mục: Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Phước Tiến

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 40 – Thích Phước Tiến

Giảng tại Hindu Temple (Bang Pennsylvania, Hoa Kỳ), ngày 17-10-2017
Cõi Tịnh Độ A Di Đà Có Thật Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Cõi Tịnh Độ A Di Đà Có Thật Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Cõi Tịnh Độ A Di Đà Có Thật Không?http://youtu.be/WKdjdwVK8gA
Có Thiên Đàng Và Địa Ngục Hay Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Có Thiên Đàng Và Địa Ngục Hay Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Có Thiên Đàng Và Địa Ngục Hay Không?http://youtu.be/JUwhh3u7_Xc
Bố Thí Ba La Mật Là Gì? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Bố Thí Ba La Mật Là Gì? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Bố Thí Ba La Mật Là Gì?http://youtu.be/2s_iwFwO9Bs
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 39 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Từ Thuyền (Toronto, Canada), ngày 30-09-2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 - Đại Đức Thích Phước Tiến tại Canada 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 38 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Linh Sơn (Toronto, Canada), ngày 24-09-2017
Lừa Gạt Tiền Nhà Nước Có Tội Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Lừa Gạt Tiền Nhà Nước Có Tội Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Lừa Gạt Tiền Nhà Nước Có Tội Không?https://www.youtube.com/watch?v=nBfyp9P2Gzg
Đi Chùa Trang Điểm Son Phấn Có Sao Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Đi Chùa Trang Điểm Son Phấn Có Sao Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Đi Chùa Trang Điểm Son Phấn Có Sao Không?https://www.youtube.com/watch?v=Z6k89IDQxMU
Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Giết Côn Trùng Có Tội Hay Không?https://www.youtube.com/watch?v=nwkG_ivl_m4
Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Vấn Đáp: Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Đồ Cúng Cho Người Chết Có Ăn Được Không?https://www.youtube.com/watch?v=G1SYRkFDLWI
Mời Ca Sĩ Về Chùa Hát Có Đúng Không

Mời Ca Sĩ Về Chùa Hát Có Đúng Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Mời Ca Sĩ Về Chùa Hát Có Đúng Không?https://www.youtube.com/watch?v=SldCz2zUPGo
Cách Sử Dụng Tiền Trúng Số Thế Nào Cho Đúng? - Vấn Đáp Thầy Thích Phước Tiến

Cách Sử Dụng Tiền Trúng Số Thế Nào Cho Đúng? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe lời giải đáp của Thầy Thích Phước Tiến về câu hỏi: Cách Sử Dụng Tiền Trúng Số Thế Nào Cho Đúng?https://www.youtube.com/watch?v=3DHn7GAQr9A
Đang Ăn Mặn Mà Nghe Kinh Phật Có Tội Không? - Thích Phước Tiến

Đang Ăn Mặn Mà Nghe Kinh Phật Có Tội Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe Đại Đức Thích Phước Tiến giải đáp câu hỏi: Đang Ăn Mặn Mà Nghe Kinh Phật Có Tội Không?https://www.youtube.com/watch?v=npKoU0uLU90
Người Ăn Chay Có Được Ăn Hành Tỏi Không? - Thích Phước Tiến

Người Ăn Chay Có Được Ăn Hành Tỏi Không? – Thích Phước Tiến

Mời quý vị cùng lắng nghe Thầy Thích Phước Tiến giải đáp câu hỏi: Người ăn chay có được ăn ngũ vị tân (hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ)...
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017

Bài mới