28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Danh mục Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp – Thích Phước Tiến

Tổng hợp những bài pháp âm, pháp thoại về chủ đề Phật Pháp Vấn Đáp do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng. Cập nhật thường xuyên.


Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 37 – Thích Phước Tiến

Giảng tại chùa Phổ Chiếu (Perth, Australia), ngày 09/04/2017
Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Phật Pháp Vấn Đáp Kỳ 36 – Thích Phước Tiến

Giảng tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Sysney, Australia), ngày 09/04/2017
Phật Pháp Vấn Đáp 27 English Subtitle (The 27th Buddhist Catechism) - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp 27 (The 27th Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Thuyết giảng tại chùa Bát Nhã (Santa Ana - Hoa Kỳ), ngày 20/12/2014
Phật Pháp Vấn Đáp 34 (KT65) - Thầy Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 34 (KT65) – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/2seZkX_2dgEPhật Pháp Vấn Đáp 34 (KT65) - Thầy Thích Phước Tiến 2016 Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng...
Phật Pháp Vấn Đáp 33 - Thầy Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 33 – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/mb_-8x7t6eQPhật Pháp Vấn Đáp 33 - Thầy Thích Phước Tiến 2016 Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại...
Phương Trời Thong Dong - Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ - Thích Phước Tiến 2016 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phương Trời Thong Dong – Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/mL0IR_J5ooEPhương Trời Thong Dong - Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ - Thầy Thích Phước Tiến 2016 Bài pháp thoại được đại đức giảng...
Phật Pháp Vấn Đáp 26 - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 26 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 26 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (Hoa...
Phật Pháp Vấn Đáp 32 - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 32 – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/upInX0lKr5cPhật Pháp Vấn Đáp 32 - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại...
Phật Pháp Vấn Đáp 31 - Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 31 – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/rx9gs_VX4eAPhật Pháp Vấn Đáp 31 - Thuyết pháp thầy Thích Phước Tiến Bài thuyết pháp do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại...
Phật Pháp Vấn Đáp 30 - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 30 – Thích Phước Tiến

http://youtu.be/-Pi9Oxsldv4Phật Pháp Vấn Đáp 30 - Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng Giảng tại: Chùa Bảo Thành (Đức) - Ngày 09/10/2015 (27/08/Ất Mùi)Hãy cùng lắng...
Phật Pháp Vấn Đáp 29 - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 29 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 29 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Thứu (Đức Quốc) ngày...
Phật Pháp Vấn Đáp 28 - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 28 – Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Phật Pháp Vấn Đáp 28 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phổ Đà (Đức Quốc) ngày...
Tại Sao Nhiều Người Làm Việc Tốt Vẫn Bị Chỉ Trích - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng 5

Tại Sao Nhiều Người Làm Việc Tốt Vẫn Bị Chỉ Trích – Thích Phước Tiến

Vấn Đáp Phật Pháp: Tại Sao Nhiều Người Làm Việc Tốt Vẫn Bị Chỉ Trích - Thầy Thích Phước Tiến giải đáp câu hỏihttps://youtu.be/k8U--03rjfE
Phật Pháp Vấn Đáp 14 - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 14 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 14" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 26/08/2011, tại Khách Sạn Angella (Nha Trang, Khánh...
Phật Pháp Vấn Đáp 21 - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 21 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 21" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 31/05/2014, tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)http://youtu.be/mtshvf6xYfk
Phật Pháp Vấn Đáp 20 - Thích Phước Tiến Thuyết Pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 20 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 20" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 13/05/2014, tại Tu Viện Tường Vânhttp://youtu.be/73qQvaXlgl0
Phật Pháp Vấn Đáp 01 - Thuyết Pháp Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 01 – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Phật Pháp Vấn Đáp 01" được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 31/08/2008, tại Pháp Hội Địa Tạng (Hoa Kỳ)http://youtu.be/rpJKZAfuaPQ
Phật Pháp Vấn Đáp 25 - Thích Phước Tiến Thuyết Pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 25 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 25" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/12/2014, tại Như Lai Thiền Tự (Hoa...
Phật Pháp Vấn Đáp 27 - Thích Phước Tiến

Phật Pháp Vấn Đáp 27 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 27 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ) ngày...
Phật Pháp Vấn Đáp 23 english subtitle (The 23rd Buddhist Catechism) - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 23 (The 23rd Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 23 English Subtitle (The 23rd Buddhist Catechism) do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tư...
Phật Pháp Vấn Đáp 24 - Thầy Thích Phước Tiến 2015 | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 24 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 24 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Niết Bàn (Hoa Kỳ) ngày...
Phật Pháp Vấn Đáp 23 - Thầy Thích Phước Tiến giảng pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 23 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 23 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tư gia Phật tử Quảng Nghị...
Phật Pháp Vấn Đáp 22 - Thầy Thích Phước Tiến giảng pháp | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 22 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp Phật Pháp Vấn Đáp 22 do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hoa Nghiêm (Canada) ngày 25/10/2014http://youtu.be/KbtlLDBYixs
Phật Pháp Vấn Đáp 06 english subtitle (The 6th Buddhist Catechism) - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 06 (The 6th Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Phật Pháp Vấn Đáp 06 English Subtitle (The 6th Buddhist Catechism)" được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 18/10/2009, tại chùa...
Phật Pháp Vấn Đáp 09 english subtitle (The 9th Buddhist Catechism) - ThầyThích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 09 (The 9th Buddhist Catechism) – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Phật Pháp Vấn Đáp 09 English Subtitle (The 9th Buddhist Catechism)" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ ngày...
Phật Pháp Vấn Đáp 19  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 19 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 19" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/05/2014, tại trung tâm thương mại Minh Hằng...
Phật Pháp Vấn Đáp 18 (KT28)  - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp hay | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 18 (KT28) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 18" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 05/05/2013, trong khóa tu Một Ngày An...
Phật Pháp Vấn Đáp 17 (KT27)  - Thầy Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 17 (KT27) – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 17" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 07/04/2013, trong khóa tu Một Ngày An...
Phật Pháp Vấn Đáp 13   - Giảng Sư Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 13 – Thích Phước Tiến

Bài thuyết pháp "Phật Pháp Vấn Đáp 13" được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 21/04/2011, tại chùa Bảo Ngạn (Việt Trì, Phú Thọ)http://youtu.be/hVXVs5ClbrU
Phật Pháp Vấn Đáp 04   - Giảng Sư Thích Phước Tiến | Phật Pháp Ứng Dụng

Phật Pháp Vấn Đáp 04 – Thích Phước Tiến

Pháp thoại "Phật Pháp Vấn Đáp 04" được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 25/10/2008, tại chùa Bát Nhã (Hoa Kỳ)http://youtu.be/cB8j__3q31E