Phật Tích Ấn Độ 1: Ý Nghĩa Chiêm Bái Phật Tích – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ấn Độ. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4706,Phat-Tich-an-do-1-y-Nghia-Chiem-Bai-Phat-Tich.tsph

Phật Tích Ấn Độ 1: Ý Nghĩa Chiêm Bái Phật Tích – Thích Nhật Từ
Đánh giá