Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni – Nơi Phật Đản Sinh – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Nepal. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4707,Phat-Tich-an-do-2-Lam-Ty-Ni—Noi-Phat-dan-Sinh.tsph

Phật Tích Ấn Độ 2: Lâm Tỳ Ni – Nơi Phật Đản Sinh – Thích Nhật Từ
Đánh giá