Phật Tích Ấn Độ 6: Thành Tỳ Xá Ly Và Giáo Đoàn Ni – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ấn Độ. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4711,Phat-Tich-an-do-6-Thanh-Ty-Xa-Ly-Va-Giao-doan-Ni.tsph

Phật Tích Ấn Độ 6: Thành Tỳ Xá Ly Và Giáo Đoàn Ni – Thích Nhật Từ
Đánh giá