Pháp thoại “Phật Tử Và Tang Chế (Vấn Đáp)” được đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 18/09/2016 tại chùa Chánh Tâm (Canada)

Phật Tử Và Tang Chế (Vấn Đáp) – Thích Pháp Hòa
4.5 (90%) 4 votes