Bài giảng Phiền Não Tức Bồ Đề do thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Từ Quang (Hoa Kỳ) vào ngày 14/12/2014 (23/10/Giáp Ngọ)

Lấy ví dụ nước biển càng nhiều thì sóng càng lớn, người nhiều phiền não thì càng có khả năng giác ngộ hơn những người bình thường khác. Có hai hạng người: phiền não không biết phiền não và phiền não biết phiền não. Người thứ nhất là mê và người thứ hai là tỉnh. Qua bài giảng này Đại Đức Thích Phước Tiến cho chúng ta thêm những kiến thức rất tuyệt vời của Đạo Phật, giúp quý Phật tử vững bước trên con đường tu học.

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến – Phiền Não Tức Bồ Đề

Download MP3

Cuộc sống trong nghịch cảnh thường làm cho xáo trộn khiến không ít phiền não,vì vậy nếu khéo nhẫn nhịn với nhau thì mới tìm về an lạc. Qua sự nhẫn nhịn đó chúng ta còn phải hỷ xả, nghĩa là vui mà bỏ chớ đừng gượng bỏ.

Bởi chúng ta vì tức giận tức thời khờ dại mới cãi vã với nhau. Biết rồi thì bỏ hết đừng thèm giận hờn gì nữa. Nếu trong lòng cứ nghĩ tính chuyện phải, quấy rồi ôm ấp, mai mốt gặp việc cãi lại nữa, rốt cuộc không hết khổ đau. Không có được an Lạc và hạnh phúc, rồi tự trách mình trách người. Phương pháp nhẫn nhịn sẽ giúp ta có an ổn.

Nhẫn nhịn là khéo léo điều hòa gia đình êm ấm. Ở gia đình, vì con cái nên vợ chồng nhường nhịn nhau. Ngoài xã hội, người với người vì sống đẹp mà người ta nhịn nhau. tha thứ nhau.
Trong đối tác làm ăn vì lợi ích chung mà nhường nhịn nhau,

Nhờ thế mà gia đình hạnh phúc, tập thể lợi ích, xã hội trật tự. Nếu không như vậy chẳng bao giờ chúng ta có niềm vui và hạnh phúc trong đời được.

Sống trên đời không phải ai cũng mềm mỏng dễ thương, không phải lúc nào mình cũng gặp thuận cảnh. vì thế, hạnh nhẫn nhục, và hạnh hỷ xả phải cần huân tu.

Muốn được nhẫn nhục, hỷ xả, trước phải có tâm từ bi, thấy tất cả là bạn, không có ai thù. Ai làm trái ý thì cũng cho qua, đừng ghim trong lòng. Nói như hòa thượng Thanh Từ “không có ai là kẻ thù cả, chỉ có bạn đã thông cảm và chưa thông cảm” mà thôi Đó là tâm từ bi, là đạo đức trong Phật giáo vậy.

__st__


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Phiền Não Tức Bồ Đề – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]