Thả Một Bè Lau tập 1- Cải Lương Phật Giáo | Phật Pháp Ứng Dụng

Thả Một Bè Lau tập 1- Cải Lương Phật Giáo

http://youtu.be/lqzZaBoGgMs THẢ MỘT BÈ LAU - TRUYỆN KIỀU DƯỚI CÁI NHÌN THIỀN QUÁI Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh Cám ơn quí vị đã dành thời gian quí báu xem Video này. Quý...
Cải lương Phật giáo - Cuộc đời đức Phật - Phật đản 2016 tại Tu Viện Tường Vân

Cải Lương Cuộc Đời Đức Phật tại Tu Viện Tường Vân – Phật Đản 2016

https://www.youtube.com/watch?v=XXpI1o0ldLc Cải lương Phật giáo - Cuộc đời đức Phật - Phật đản 2016 tại Tu Viện Tường Vân