s

Bồ Tát Là Ai?

Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Trong thời không có Phật ra đời thì hai vị Phật để cho chúng ta tôn thờ chính là cha và mẹ...