Phóng sanh cứu mạng – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Từ Huệ, Bến Tre, ngày 08-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1809,Phong-sinh-cuu-mang.tsph