Pháp thoại Phụ Nữ và hạnh Phúc Gia Đình do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho Hội Phụ Nữ tại văn phòng khu phố Đông B, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngày 20/10/2018

Pháp thoại Phụ Nữ và hạnh Phúc Gia Đình do Ni Sư Hương Nhũ giảng cho Hội Phụ Nữ tại văn phòng khu phố Đông B, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương, ngày 20/10/2018