Phước báu và hưng thịnh – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Long Phước, Bạc Liêu, ngày 18/01/2012. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6682,Phuoc-bau-va-hung-thinh.tsph

Phước báu và hưng thịnh – Thích Nhật Từ
Đánh giá