_(())_ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
Xin gửi đến Quý Phật tử xa gần bài pháp thoại PHƯỚC ĐỂ CÓ GIỌNG NÓI HAY
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại chùa Thiên Chánh – Q.Tân Phú – Tp.HCM
Ngày 18.11.2013 (16.10 – Quý Tỵ)
*** Kính chúc Quý Phật Tử nghe pháp trong an lạc ***