Pháp thoại “Phước Đức Xây Chùa” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Liên Hoa (tỉnh Bạc Liêu) ngày 11/02/2012

Download MP3

Phước Đức Xây Chùa – Thích Phước Tiến
Đánh giá