Pháp thoại Phương Cách Chuyển Hóa Nghiệp Chướng do NS Như Lan giảng tại chùa Thiên Thọ (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 06/08/2018