Bài pháp thoại Phương Pháp Chuyển Hóa Phiền Não do đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân giảng tại Tu Viện Linh Thứu (Củ Chi, HCM) năm 2017