Phương pháp hộ niệm – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Nhị Châu, Hà Nội, ngày 18-10-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1818,Phuong-phap-ho-niem.tsph