Bài pháp thoại – Phương Pháp Nghiên Cứu 4 – Phân Tích Đề Cương Luận Văn – TT. Thích Nhật Từ Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, ngày 27/07/2012 nghe bài giảng Mp3 tại đây http://tusachphathoc.com/media/#Play,6920,Phuong-phap-nghien-cuu-04-Phan-tich-de-cuong-luan-van.tsph để nghe tất cả bài giảng của thầy Thích Nhật Từ vui lòng vào trang www.tusachphathoc.com