Bài pháp thoại Phương Pháp Tiêu Tai, Giải Hạn do Thầy Thích Đồng Thành thuyết giảng trong Khóa Tu Phật Thất lần thứ 88 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 10-05-2018

Phương Pháp Tiêu Tai, Giải Hạn (KTPT 88) – Thích Đồng Thành
4.3 (85%) 8 votes