Download MP3

Phương Trời Thong Dong – Giao Lưu Phật Tử Chùa Giác Ngộ – Thầy Thích Phước Tiến 2016

Bài pháp thoại được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ ngày 17/04/2016 (11/03/Bính Thân) nhân khóa tu Ngày An Lạc lần 2 với chủ đề Phương Trời Thong Dong.