Bài thuyết pháp “Quả Báo Của Sự Khinh Thường” do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm (quận Tân Bình, HCM) ngày 19/03/2017 (22/02/Đinh Dậu)

Quả Báo Của Sự Khinh Thường – Thích Thiện Tuệ
3 (60%) 5 votes