Bài pháp thoại “Quả Báo Nhãn Tiền (Fruit Before One’s Eyes)” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hương Lan (Hà Tây – Hà Nội) ngày 04/04/2016 (27/02/Bính Thân). Và được phụ đề tiếng Anh