Bài pháp thoại “Quả Báo Nhãn Tiền (Fruit Before One’s Eyes)” được thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Hương Lan (Hà Nội) ngày 04/04/2016 (27/02/Bính Thân). Và được phụ đề tiếng Anh

Quả Báo Nhãn Tiền (Fruit Before One’s Eyes) – Thích Phước Tiến
9.61 (96.05%) 38 votes

BÌNH LUẬN