Bài pháp thoại Quà Cho Người Ra Đi được Thượng Tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Vô Ưu, Tp Hồ Chí Minh trong khóa tu 1 ngày an lạc