Thầy Nhật Từ giảng tại lễ hội Quan Âm tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 05/05/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5407,Quan-am-cuu-kho-qua-bon-ung-than.tsph