Bài pháp thoại Quán Âm Giữa Đời Thường do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại lễ hội quan thế âm, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19/6/2012

Quán Âm Giữa Đời Thường – Thích Thiện Thuận
Đánh giá