Bài thuyết pháp “Quán Chiếu Nghịch Lý” do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại tu viện Hạnh Chiếu trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá