Quán nghiệp duyên. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Hoa – Australia, ngày 08/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,872,Quan-nghiep-duyen.tsph