Bài pháp thoại Quan Niệm Về Đức Phật do Hòa Thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam (Bình Chánh, HCM), ngày 10-12-2017

Quan Niệm Về Đức Phật – Thích Trí Quảng
Đánh giá