Quay đầu là bờ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Trại Giam K20 – Huyện Giồng Trôm – Tỉnh Bến Tre, ngày 05/02/2007. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1164,Quay-dau-la-bo.tsph

Quay đầu là bờ – Thích Nhật Từ
Đánh giá