Bài pháp thoại “Quay Về Nương Tựa” do TT giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Từ Quang, Vũng Tàu trong khóa tu 1 ngày an lạc

Đánh giá