Pháp âm Quay Về Nương Tựa Tỉnh Giác do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết pháp ngày 18-12-2008 tại chùa Pháp Vân (Xóm Thượng, Làng Mai), trong khóa an cư kiết đông

Quay Về Nương Tựa Tỉnh Giác – Thích Nhất Hạnh
Đánh giá